IHOP x Krungsri Credit Card @ Megabangna

  ระยะเวลา : 01 เม.ย. – 31 พ.ค. 62 – รับ Melt Sandwich 1 ที่ มูลค่า 240 บาท เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป (เลือกรับ Spinach Melt, Tuna Melt หรือ Mushroom Melt 1 จานที่ร่วมรายการ)   เงื่อนไข – ลูกค้าต้องแจ้งแก่พนักงานทุกครั้งก่อนสั่งอาหารเพื่อรับ Spinach Melt, Tuna Melt หรือ Mushroom Melt 1 ที่ เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป และชำระด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี – สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 จาน/โต๊ะ/ใบเสร็จ, เฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้น – จำกัด 500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน, จำนวนจำกัด/สาขา – สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเท่านั้น – ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, […]

28 May 2019

IHOP x Toyota Privilege

  ระยะเวลา : 01 พ.ค. – 31 ต.ค. 62 – รับสิทธิ์ซื้อ Original Buttermilk Pancake เพียง 135 บาท หรือ Pancake หน้าอื่นๆเพียง 155 บาท   เงื่อนไข – ลูกค้าต้องแจ้งแก่พนักงานทุกครั้งก่อนสั่งอาหารเพื่อรับสิทธิ์ Original Buttermilk Pancake เพียง 135 บาท หรือ Pancake หน้าอื่นๆเพียง 155 บาท โดยแสดงหลักฐานการรับสิทธิ์ผ่าน Application หรือ SMS แก่เจ้าหน้าที่ – สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 จาน/โต๊ะ/ใบเสร็จ, เฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้น – จำกัด 2,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน, จำกัดจำนวน/สาขา, เฉพาะ pancake ราคาสูงสุด 195 บาท – ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ และไม่สามารถแลก […]

28 May 2019

IHOP x Citi Fruit Crepe

ระยะเวลา : 01 พ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 – รับ Fruit Crepe 1 ที่ มูลค่า 120 บาท เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป   เงื่อนไข – ลูกค้าต้องแจ้งแก่พนักงานทุกครั้งก่อนสั่งอาหารเพื่อรับ Fruit Crepe 1 ที่ เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป และชำระด้วยบัตรเครดิต Citi – สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 จาน/โต๊ะ/ใบเสร็จ, เฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้น – จำกัด 500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน, จำนวนจำกัด/สาขา – สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิต Citi เท่านั้น – ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ – ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น   . มาเป็นเพื่อนกับเราใน […]

17 May 2019